Ruhun Rehberi / Soul Guidance

Birbirinden güzel dualar ve duaların önemi hakkında. / About touching prayers and the importance of prayers.       

St.Francis – Prayer / Dua

St.Francis – Canticle of the Sun / Güneşin İlahisi

Charles de Foucault – Prayer of Abandon / Dua

Why Prayer is Necessary / Dua Neden Gereklidir

Ancient Hermetic Creed / Kadim Bir Hermetik İnancı

“Beyond” – Spiritual Message by Tina Turner / Tina Turner’in spiritüel mesajı

A Rosicrucian Prayer, by J.van de Velde / Bir Gül-Haç Duası

Khalil Gibran “The Prophet – Prayer” / Halil Cibran “Nebi – Dua”

Invocation or Prayer, sent by Elena Gogou / Münacat veya Dua

On Love, Saint Paul in 1 Corinthians 13 / Sevgi Üzerine

Heart Sutra / Kalp Sutra

Parable of the Chameleon / Bukalemunun Hikayesi

The hidden light/ Gizli Işık

A Little sampler choice about Tolerance and Unity / Tolerans ve Birlik üzerine küçük bir seçki paylaşıyoruz

Closer than the jugular vein / Şah damarından yakın

The Story of the “Four Harmonious Brothers” / “Dört Uyumlu Kardeş”in Hikayesi

Gemistos Plethon: ‘Prayer to God – The One’ / ‘Eşsiz Olan Tanrı’ya Dua’

‘Efes Okulunun İlkeleri’ Doğu Biraderleri tarafından aktarılmıştır / ‘Principles of the School of Ephesus’ as transmitted by the Brothers of the East

 

Mahmud Erol Kılıç about Yumus Emre: We Shall Meet At The Crossroads Of The Heart / Kalpten Kalbe Giden Yollarda Buluşalım

 

 

Message Rediscovered (M+R)

A  Sampler on Prayer *

Salutations to the Father and to the Mother / Babaya ve Anneye Selamlar

Holy Scriptures / Kutsal Kitaplar

Israel Baal Shem Tov

Prayer is an intercourse with Divine Presence / Dua, İlahi Varlık ile Olan Bir İlişkidir

On Prayer *

Not/Note: Tüm yazıların Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur (* hariç). / All articles are available in Turkish and English (except *).