Peripatetic Meditations / Peripatetik Meditasyonlar

IMG_9214.JPG

Pergama Acropolis

 

İlk Peripatetic Meditasyon / First Peripatetic Meditation

Peripatetic Meditations about ‘The 4 Temperaments or Humors of Man’  / İnsanoğlu’nun ’4 Mizacı veya Huyu’na İlişkin Peripatetik Meditasyonlar

İkinci Peripatetik Meditasyon / Second Peripatetic Meditation

Second Peripatetic Meditation about the Hermetic Constitution of the Human Being /İnsanoğlunun Hermetik Yapısına İlişkin İkinci Peripatetik Meditasyon

Üçüncü Peripatetik Meditasyon / Third Peripatetik Meditation

Third Peripatetic Meditation / Üçüncü Peripatetik Meditasyon

Dörtüncü Peripatetik Meditasyon / Fourth Peripatetic Meditation

Fourth Peripatetic Meditation / Dörtüncü Peripatetik Meditasyon

Beşinci  Peripatetik Meditasyon / Fifth Peripatetic Meditation

Fifth Peripatetic Meditation- On Generosity / Beşinci Peripatetik Meditasyon- Cömertlik Hakkında

Altıncı Peripatetik Meditasyon / Sixth Peripatetic Meditation

Yedinci Peripatetik Meditasyon / Seventh Peripatetic Meditation

Seventh Peripatetic Meditation – About The Therapeutic Practice Of The Applied Principle: ‘As Above So Below’. / Yedinci Peripatetik Meditasyon – Uygulamaya konulan ‘Yukarısı Nasılsa Aşağısı Odur’ İlkesinin İyileştirici Yöntemi Hakkında

Sekizinci Peripatetik Meditasyon / Eighth Peripatetic Meditation

Eighth Peripatetic Meditation-About Justice/Sekizinci Peripatetik Meditasyon-Adalet Hakkında

Ninth Peripatetic Meditation – ‘About Light’s Joy and Laughter’ / Dokuzuncu Peripatetik Meditasyon – ‘Işığın Neşe ve Kahkahası Üzerine’

Ninth Peripatetic Meditation – ‘About Light’s Joy and Laughter’ / Dokuzuncu Peripatetik Meditasyon – ‘Işığın Neşe ve Kahkahası Üzerine’

Tenth Peripatetic Meditation – ‘About Gods and Myths’ / 10’uncu Peripatetik Meditasyon – ‘Tanrılar ve Mitler Hakkında’

Tenth Peripatetic Meditation – ‘About Gods and Myths’ / 10’uncu Peripatetik Meditasyon – ‘Tanrılar ve Mitler Hakkında’

11th Peripatetic Meditation -‘About the Two Natures in Man’ / 11. Peripatetik Meditasyon-‘İnsanın İki Tabiatı Hakkında’

11th Peripatetic Meditation -‘About the Two Natures in Man’ / 11. Peripatetik Meditasyon-‘İnsanın İki Tabiatı Hakkında’

IMG_9242.JPG

Pergama Acropolis