Program

 

* Scroll down for English *

“Travellers to the East (Doğu Yolcuları)” Kasım 2010 yılından beri Nicolas Lecerf ve Nalan Özkan Lecerf tarafından yürütülen, modern yaklaşımlarla kadim felsefeyi paylaşan ezoterik bir programdır.

Geçtiğimiz hafta sonu yeni bir grubumuz başladı. İyi yolculuklar diyelim

Program:

1. Doğu Yolculuğu
2. Deli-Abdal’ın Çantası
3. Toplumdaki Hiyerarşi
4. İzlenimler (sanatsal aktivite)
5. Apollo & İlham Perileri
6. İzlenimler (sanatsal aktivite)
7. Özgür Sanatlar & Bilim
8. İzlenimler (sanatsal aktivite)
9. Evrensel İlkeler & Erdemler
10. İzlenimler (sanatsal aktivite)
11. Gezegenler & Göksel Varlıklar
12. İzlenimler (sanatsal aktivite)
13. Yüzük – 4 Element & Ritüel Yemeği (agape) ile Kapanış

Not:
Çalışmada Hermann Hesse’nin “Doğu Yolculuğu (Die Morgenlandfahrt)” kitabından ve Mantegna ile Marseilles tarot destesindeki arketiplerden faydalanılmaktadır.

* / *

“Travellers to the East” was founded in November 2010 by Nicolas and Nalan Lecerf. In this esoteric program ancient philosophy is shared with a modern approach.

Last week a new group started. Have fair winds, dear travellers

Program:

1. Journey to the East
2. The Bag of the Fool
3. Human Hierarchy
4. Impressions (art activity)
5. Apollo & The Muses
6. Impressions (art activity)
7. Liberal Arts & Science
8. Impressions (art activity)
9. Cosmic Principles & Virtues
10. Impressions (art activity)
11. Planets & Celestial Beings
12. Impressions (art activity)
13. The Ring – 4 Elements & Closing with Agape

Note:
The work is based on Hermann Hesse’s “Journey to the East” and the archetypes of the Mantegna and Marseilles tarot decks.

***