Travellers to the East / Doğu Yolcuları

(For English, please scroll down)


🌿 Dostlar, 2010 yılında başladığımız günden bu yana kişisel dönüşümümüzü ve birlikte yaşadığımız dünyanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak Scola Hermetica’yı yeniden yapılandırma gereğini hissettik. Doğal olarak gelişen bu girişimin sonucunda bundan böyle “Doğu Yolcuları” olarak devam edeceğimizi duyurmaktan mutluyuz.

Yolculuğumuz 13 buluşmayla gerçekleşecektir. Sunduğumuz yaklaşım deneyimsel olup, dogmalardan, dini dayatmalardan ve yargılardan uzak durmaya çalışmaktadır; söz konusu yöntem, çağdaş kitaplardan gelmemekte veya zihinsel bilgiden oluşmamakta olup kendini yıllar içinde kanıtlamıştır. Eskimiş ve kalıplaşmış ‘sistemler’ öğretmiyoruz, zira hayatın kendisi de kalıplaşmamaktadır; yüzeysel kalmamak üzere derinliklere indiğimiz an itibarıyla yüzleştiğimiz direnişin üstesinden gelmek için cesur bir mücadeleyle birlikte yolculuk ediyoruz.

Bununla birlikte antik Felsefe anlayışını (Bilgelik ve Sevgi) tekrar geri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda bu kadim bilgeliğin yöntemlerine başvuruyoruz, örneğin iç dünyamızı harekete geçirerek şaşırtıcı cevapları su yüzüne çıkartan sorular veya arşitiplerin canlandırılması. “Doğu Yolcuları” ile birlikte zihinsel tartışmaların yanı sıra Felsefe’nin deneyimsel olarak da YAŞANDIĞI bir ortama davet ediyoruz.

Yolculuğa katılmaya hazır mısın?

Bu seyahatta sizlere yoldaş olan, kılavuzluk eden
“Doğu Yolcuları” Nalan ve Nico’dan saygılar, sevgiler.

Hoş Geldiniz.

*

🌿 Dear friends, we are happy to announce the complete restructuring of the Scola Hermetica into “Travellers to the East”, a natural development we felt necessarry, taking into account our personal evolution since we started in 2010 and the actual situation of the world we live in together.

This journey is in 13 meetings. What we propose is an experiential approach, which tries to be far from dogmas, religious impositions and judgement; a method that has been proven through the ages, not coming from modern books or mind information. We do not teach old and crystallized ‘systems’, as life itself cannot be crystallized; we are journeying together, engaging in a brave battle against every resistance that we are facing as soon as we dig deeper than the usual surface work.

In its way, we are aiming to restore the ancient ways of Philosophy (Love & Wisdom) by using its methods, e.g. questions which touch our inner layers and reveal baffling answers or enacting archetypes. With “Travellers to the East” we invite to a platform in which we besides having mind-based discussions also LIVE Philosophy due to practical experiences.

Are you ready to join the Journey?

A warm welcome and blessings,
from your journey companions and guides,
Nalan and Nico @ “Travellers to the East”.