Bilgilendirme / Disclaimer

Burada sunulan aktiviteler yaşam kalitemizi arttırabilecek nitelikte olup, kesinlikle tıbbi konsültasyonun yerini tutmaz. Rahatsızlıkları olan mutlaka hekime, psikolojik sorunları olanlar ise psikoterapiste başvurmalıdır.


We are providing enabling and emulative activities, that are not substitute to medical consultation. Always seek the advice of your physician or psychotherapist with any questions you may have regarding a medical condition.